ارزشیابی شناختی | امین کامیاب

آقای امین کامیاب در این ارائه مراحل و اهمیت تدریس شناختی را بیان می کند. ایشان همچنین راهکارهایی را به منظور ارزیابی این سطوح ارائه می دهد.

دیدگاه

دیدگاه شما


  1. ناشناس گفت:

    بسیارجالب وخلاقانه بود

ویدئو‌های دیگر چهارسوق هفتم
پر‌بازدیدترین‌ها