اردوهای ماجرامحور | حامد تقدیری

یکی از خلأهای موجود در فرآیندهای تربیتی داده محور بودن آموزش‌هاست. از تاثیرگذارترین قالب‌ها برای فعالیت‌های تربیتی، استفاده از اردوهای هدفمند برای تقویت جسارت عمل در مخاطب و آشنا ساختن او با میدان‌های عملیاتی است. در این ارائه میرحامد تقدیری مدیر مجموعه مدارس صدرا از تجربه‌های برگزاری اردوهای ماجرا محور برای دانش‌آموزان دختر و پسر این مجموعه روایت‌های جالب و درخور تاملی را بیان می‌کند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها