آینده‌پژوهی نظام تعلیم و تربیت

تا به حال به این فکر کرده اید که در آینده ای نزدیک،تحت سیطره و حکمرانی پلتفرم ها و سکوهای مجازی،تعریف مدرسه،معلم و حتی روند تربیت دانش آموزان چه تغییراتی می‌کند؟
در این نشست با حضور متخصصان آینده پژوهی،یه تغییر و تحولات اساسی حوزه آموزش که در حال وقوع است و تغییر پارادایمی که در آینده،یا ادامه یافتن وضع موجود رخ می‌دهد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها