آموزش همیشه مساوی یادگیری نیست! | محمدرضا بیاتی

چگونه می‌شود آموزش را به یادگیری نزدیک کرد؟ زنجیرهٔ‌ آموزش تجربه‌ای اثربخش است که با سه حلقهٔ مهم شروع می‌شود: خلق چالش، محوریت بخشی به یک مفهوم پایه‌ای، ایجاد نتایج کاربردی. در نتیجهٔ این زنجیرهٔ آموزش،‌ هویت جدید آموزشی ایجاد می‌شود. در این سخنرانی محمدرضا بیاتی از زنجیرهٔ‌آموزشی، هویت مستقل آموزشی و در نتیجه نزدیک‌شدن آموزش به یادگیری می‌گوید.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها