آزمایشگاه همراه معلم | حازم فریپور

تدریس موثر و ماندگار علوم تجربی بدون آزمایش و مشاهده غیر ممکن است. با توجه به محدودیتهای فعلی امکانات و فضای مدارس، گروه فن آموز اقدام به ابداع، طراحی و تولید بسته های آزمایشگاهی کرده است که همراه با معلم به کلاس درس برده می شوند و میز معلم یا دانش آموزان را به آزمایشگاهی کوچک مبدل می کند. این امر علاوه بر ارتقای کیفیت و ماندگاری تدریس، به شادابی و نشاط کلاس کمک می کند.

 

 

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهارم
پر‌بازدیدترین‌ها