پویش_آرزوها

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم معلمان بیش از اینکه متمرکز شوند روی اصلاح دانش آموز، تمرکز کنند روی اصلاح خودشان… قوا انفسکم و اهلیکم

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم دانش آموزان سرزمینم به جای آن که بارها بشنوند که چه کاری خوب است بارها ببینند و بچشند که چه کاری خوب است

#پویش_آرزوها
بسم الله
آرزو می کنم خانواده ها آنقدر خانواده شوند که دیگر مدرسه ای وجود نداشته باشد.

#پویش_آرزوها

بتونم در کسوت معلمی کنار بچه های سرزمینم باشم

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم مدارس و مربیانی داشته باشیم که بتوانند درس درست زندگی کردن را به بچه ها بدهند

#پویش_آرزوها

آرزوی برخورداری ده شهر محروم از مدارس و مربیان کارآفرین،خلاق و بانشاط

آرزو می‌کنم که
مسئله‌ی «آموزش و پرورش»،
«مسئله»ی همه‌ی ما بشود…!

#پویش_آرزوها

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم که تربیت دینی بطور عملی و واقعی و نه ظاهری در اخلاق و رفتار دانش آموزان و معلمان و والدین تجلی پیدا کندو مدرسه مهارتهای واقعی و مورد نیاز دانش آموزان را برای زندگی و کسب و کار آموزش بدهد و آموزشها متناسب با نیاز زندگی روز دانش آموز باشد

#پویش_آرزوها
بسم الله الرحمن الرحیم
آرزو زیاد است اما یک آرزوی پنج ساله می کنم:
امیدوارم نحوه ی “جذب” و “آموزش” معلمان به گونه ای شود که انسان های “علاقه مند” و “توانمند”، نیروهای رسمی آموزش و پرورش شوند، نه جویندگان زندگی بی خطر!

ـــکم نیستند افراد دغدغه مند و توانمندی که حاضرند با معیشت فعلی معلمی بسازند ولی نقش موثری داشته باشند که متاسفانه به دلایل مختلف راه ورود رسمی به آموزش و پرورش را نیافته اندــــ