پویش_آرزوهابسم

#پویش_آرزوهابسم الله الرحمن الرحیم.ازدرگاه الهی ارزومندم انشاالله روزی بیایدکه دغدغه ی همه ی ما انسان هاتعلیم وتربیت نسلی مهدوی دین باور ودانشمندباشد.