دبیرستان_دانشگاه_زاهدان

واژه مناطق محروم درخور استان سیستان و بلوچستان است. از عدالت آموزشی تنها به ساخت دبیرستانی برای دانش آموزان نخبه زیر نظر وزارت علوم بسنده شده… با ایجاد یک مدرسه ویژه، الگویی برای عدالت آموزشی در استان به وجود نمی‌آید. نجات یک جامعه ۱۰۰ نفره دانش‌آموزی در مقابل صدها هزار دانش‌آموز بازمانده ازین سهم، هنر بزرگی نیست. گام اول خوبی بود، اما گام دیگری ندیدیم…
العبد محمد امین مومنی
#دبیرستان_دانشگاه_زاهدان