سخنرانی در رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

دبیرخانه «رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق» در راستای شناسایی متخصصان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت كه نظریه، تجربه یا ایده بومی، نوآورانه، ارزشمند و امیدبخشی دارند هر ساله افرادی را جهت ارائه سخنرانی در رویداد انتخاب می‌کند.

چهارسوق رویدادی سخنران‌محور است و بنابراین کیفیت سخنرانان در کیفیت رویداد تأثیر به سزایی دارد. سخنرانان در یک ارائه کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای و جذاب ماحصل یافته‌ها و فعالیت‌هایشان را با مخاطبین چهارسوق در میان می‌گذارند.
انتخاب سخنرانان از طریق فراخوان دعوت عمومی و نیز پرس‌وجو و جستجو در جامعه فعالان تعلیم و تربیت صورت می‌گیرد.
سخنرانی‌ها در زمانی حدودا ۱۵ دقیقه اجرا می‌شوند. پیش از برگزاری رویداد تلاش می‌شود با رهیاری مناسب سخنرانان توسط تیم رهیاران سخنرانان چهارسوق، محتوا و شیوه ارائه به گونه‌ای تنظیم شود که برای شرکت‌کنندگان ارزشمند و جذاب باشد تـا بتوانـد بـه آنهـا امیـد و انگیـزه بدهـد.

سخنرانان چهارسوق طیف وسیعی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت را شامل می‌شوند؛ معلمان روستایی و عشایری، مسئولان ستادی آموزش و پرورش رسمی، مدیران و معلمان مدارس، ‌اساتید دانشگاه، کارآفرینان، معماران، روان‌شناسان، پژوهشگران و … .

تاکنـون در مجموعه رویدادهای چهارسوق در قالـب بیش از ۱۰۰ سـخنرانی، افـراد توانسـته‌اند تجربیـات و نظریـات خـود را در حـوزه تعلیـم و تربیـت با فعالان و دغدغه‌مندان این حوزه به اشتراک بگذارند.

اگر شما هم تمایل دارید سخنران چهارسوق شوید و یا پیشنهاد سخنران بدهید می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

در حال حاضر فرم درخواست سخنرانی، برای ثبت‌نام سخنران در سیزدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق و دومین رویداد چهارسوق آموزش هنر و رسانه فعال است.