صادق ذوفن
مدرس فکرپروری و خلاقیت
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی

تربیت معلم
کودک

مسئول شبکه اطلاع رسانی مربیگرام دبیر جشنواره ایتات (ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی) مدرس دوره‌های تربیت مربی فکرپروری و خلاقیت مدرس و تسهیل‌گر دوره‌های فلسفه برای کودک (p4c) مدرس دوره‌های داستان نویسی برای کودکان همیار (mentor) سخنرانان رویداد چهارسوق دهم

آرزو میکنم در ۵ سال آینده حجم اطلاعاتی که به دانش آموزان ارائه میدهیم کمتر شود و بیش‌تر به آموزش شیوه تفکر بپردازیم.