زهرا بازگیر
کاردانی آموزش زبان انگلیسی

تدریس
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

مدیر پیش دبستان .مربی قرآن و پیش دبستان

در مورد سبک زندگی اسلامی و آشنایی با مزاجها