زهرا باطنی
معلم
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت


از سال 67 در منطقه 18 با مدرک دیپلم کار خود را آغاز کردم و اکنون در منطقه 9 معاون آموزشی در مقطع ابتدایی هستم طی این سالها مدرس علوم پایه دوم وششم - مدرس مطالعات و کلیه دروس پایه پنجم- مدرس شهاب- مدرس دوره های کامپیوتر و فعال در ساخت نرم افزار آموزشی بوده و در حال حاضر دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران هم هستم.

به اشتراک گذاری تجربه های معلمی خصوصا برای معلمین تازه کار و تلاش برای پیشرفت و ارتقا سطح تعلیم و تربیت