زهرا مصباح
معلم .مشاور
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت معلم
روان‌شناسی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی

کارشناسی صنایع غذایی ارشد مدیریت آموزشی.مسئول پایگاه بسیج دانشجویی محل تحصیل دکترا روانشناسی تربیتی ارائه دهنده مقاله در اولین روز چهارمین همایش الگوهای ایرانی اسلامی پیشرفت ارائه دهنده سمینار با موضوع طرح نماد در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن 18 سال سابقه تدریس 11 سال مشاور در دبیرستان دخترانه همکاری با مرکز مشاوره بهار زندگی در غرب تهران طراحی و اجرا و تهیه بازخورد طرح های نوین تربیتی و آموزشی در دبیرستان دخترانه مهداسلام عضو هیات موسس دبیرستان غیردولتی مهداسلام

هویت یابی یا هویت سازی ؟