محمد کاووسی
حوزوی
سطح یک حوزه علوم انسانی

آموزش ادبیات و هنر
تدریس
روان‌شناسی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی

فعال فرهنگی مسئول فرهنگی دو نهاد در بسیج مسئول گروه جهادی مسئول انجمن اسلامی دانش اموزان مسئول فرهنگی ستاد نمازجمعه مسئول مجازی بسیج محلات شهرستان گلوگاه

بدون شرح