سیده زهرا یعقوبی
عضو هیات علمی
دکتری دندانپزشکی

آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی