انسیه یعقوبی
مدرس

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

15 سال تجربه در آموزش کودکان تیزهوش در موسسه مربوط به راهیابی کودکان. به مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. مشاور مدارس. متخصص امور آموزش. مشاور تحصیلی و شغلی بر مبنای تحلیل شخصیت و استعداد فردی.

تجربیات حوزه ی کودکان تیزهوش
تجربیات حوزه ی مشاوره ی کودک
مشاوره تحصیلی
ارتقای مهارتهای فردی دانش آموزان بر مبنای تشخیص ویژگیهای شخصیتی و استعدادهای فردی