سید مهدی اخوان

تدریس
تربیت دینی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

آرزو می کنم که در 5 سال آینده دیگر شاهد تبلیغات موسسات به اصطلاح(!) آموزشی نباشم، چون به نظرم اگر فشار و جهت دهی ای که این بنگاه ها به سیستم آموزشی کشور وارد می کنند حذف شود بسیاری از امور به راحتی و با نیروی کمی قابل دسترسی خواهد بود و آرزوهای بسیاری محقق خواهد شد.

#پویش_آرزوها

سلام
از چهارسوق چیزهای زیادی یادگرفتم و مهم تر از اون دوستان خیلی خوبی را از طریق چهارسوق شناختم