شکوفه نادری
مربی، پژوهشگر و فعال عرصه کودک
کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
کسب و کارهای آموزشی
کودک

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. مدیر گروه آموزشی فرفره. مدرس دوره های تربیت مربی کودک. مدرس دوره های ((مادر_مربی)) مبتکر طرح ((نقش آیات))شیوه نوین آموزش قرآن کریم به کودکان. طراح و تولید کننده بسته های آموزشی ((نورانه)) مدیرعامل موسسه قرآنی ولی یاوران

ایده ها و تجارب آموزشی مرتبط با کودکان زیر ۷ سال