سیده فاطمه سیدرضی زاده

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

#پویش_آرزوها
آرزویم برای نظام آموزشی این است که به زودی، به جای غایت توسعه اقتصادی برای نظام آموزشی، همان طور که شهید آوینی گفته اند: “غایت و هدف دیگری برای آموزش و پرورش فرض کنیم و آنگاه ببینیم نظام آموزشی با آنچه که امروز معمول است تفاوتی پیدا خواهد کرد یا نه. فی‌المثل می‌توانیم غایت و هدف نظام تعلیم و تربیت را بر اساس معتقدات اسلامی خود بر این فرمایش علوی بنا کنیم که ولیکن… همک فی ما بعد الموت.(6) اگر بخواهیم نظامی آموزشی بر مبنای اعتقاد به معاد بنا کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا باز هم مواد اصلی دروس ما همین‌هاست که اکنون در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود؟ یا نه، به نظامی شبیه به حوزه‌های علمیه دست خواهیم یافت؟”