محسن بهرامی
کارشناس برنامه ریزی آموزشی


#پویش_آرزوها
نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای طراحی و اجرا شود که دانش آموز در طی ۱۲ سال، طعم #حیات_طیبه را بچشد.