سمانه شلوندی
معاون آموزشی-پرورشی و فن آوری مدرسه ثقلین
کارشناسی مهندسی انفورماتیک

تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
کودک

معاون آموزشی-پرورشی و فن آوری مدرسه ثقلین

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم مدارس و مربیانی داشته باشیم که بتوانند درس درست زندگی کردن را به بچه ها بدهند