سحر سماوات
مربی پیش دبستانی
کارشناسی حسابداری

آموزش علوم انسانی
تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

می خواهم بیاموزم تا به کار ببندم.