سید امیر حسین میر
معلم
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

تدریس
تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در نظام تربیتی آموزش مسئولیت پذیری به بچه ها از اولویت های اصلی باشد.