سعيد محمدپور
مدرس دانشگاه - كارآفرين
دانشجوی دکتری كارآفريني

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
رسانه و خبر
روان‌شناسی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

مدرس دانشگاه- مديرعامل و بنيانگذار مركز تخصصي كارآفريني مهام تبرستان- مربي و مشاور كارآفريني و توسعه مهارت هاي فردي- مدير منطقه 6 مجمع عالي نخبگان استان مازندران

هر كدام از جايي كه هستيم يك قدم به جلوتر حركت كنيم