سعید رضایی
مربی
کارشناسی مشاوره

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
روان‌شناسی
مربی‌گری

یک مربی

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم روزی برسد که همه بچه‌های ایران با افتخار بگویند که من یک دانش‌آموز هستم.

دوست دارم که در جامعه همه همدیگر را دوست داشته باشیم..