محدثه صبور
دانشجو‌ی دانشگاه فرهنگیان، رشته علوم تربیتی
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

سابقه ی شرکت در چهارسوق دهم؛ دارای رتبه ی کشوری جشنواره های مختلف؛ سابقه ی حضور و مسئولیت در بسیج دانشجویی؛ سابقه ی فعالیت در حوزه تخصصی معلم؛ علاقه مند به ایجاد تغییرات در زمینه ی آپ؛

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم که به‌جایی برسیم که بفهمیم، وقتی آپ اصلاح شود، کل بشریت اصلاح میشود، مملکت اصلاح میشود، دولت اصلاح می شود؛

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در این جهان پر از ظلم بتوانیم معلمانی تربیت کنیم که بتوانند مدیران آینده را به خوبی پرورش دهند .