سعدی گلسرخی
معلم
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

آموزش علوم انسانی
روان‌شناسی

درود برشما، سپاسگزارم از این ایده قشنگتون، بنده برای سیستم آموزش آرزوی شادی روزافزون، خلاقیت و نوآوری در معلمان و دانش آموزان و مدیران و….، تغییر بنیادی سیستم متمرکز به غیر متمرکز درست همانند دمکراسی رادیکال یعنی محتوای کتاب های درسی مربوط به محیطی که دانش آموزان در ان محیط زندگی می کنند ، حقوق و مزایا و وضعیت معیشتی معلمان افزون یابد تا بلکه بتوانند با خیالی آسوده دانش اموزان را تربیت کنند. پیوند بین محیط زیست و جامعه و بهداشت و صنعت و اقتصاد با آموزش و پرورش مورد بازبینی قرار بگیرد و مستحکم تر بشود. و محتوای کتاب های کاملا بروز رسانی شود و مهارت های زندگی و تربیت جنسی و فضای مجازی و نحوه استفاده از ان در محتوای کتاب ها ذکر شود. #پویش_آرزوها