رسول نمازی
معلم
کارشناسی علوم تربیتی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

10سال سابقه فعالیت های تربیتی رسمی و غیررسمی در مدارس تربیت محور و تشکلهای نوجوانان

مطالعات علمی و تجریات عملی خود را در زمینه تدریس، پژوهش و کار میدانی در زمینه تربیت نوجوانان را در محیط مدارس و تشکل تربیتی همچون هیئت نوجوانان و کانون فرهنگی مسجد به اشتراک بگذارم.