شراره رکابدار
دبیر
کارشناسی آموزش ریاضی

تدریس
طراحی آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

دبیر ریاضی ۲۶ سال سابقه اهل پژوهش

مهارت آموزی ، مهارت تفکر برنامه ریزی ، تجزیه تحلیل و…
لذت بخش کردن یادگیری