راحله بخشی
کارشناسی آموزش ریاضی

تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

معلم پایه ابتدایی دور دوم 6 سال سلبقه تدریس در پایه ششم و پنجم ابتدایی دخترانه

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم که تربیت دینی بطور عملی و واقعی و نه ظاهری در اخلاق و رفتار دانش آموزان و معلمان و والدین تجلی پیدا کندو مدرسه مهارتهای واقعی و مورد نیاز دانش آموزان را برای زندگی و کسب و کار آموزش بدهد و آموزشها متناسب با نیاز زندگی روز دانش آموز باشد