ف راعی
معلم
کارشناسی ریاضی

تدریس
تربیت دینی
طراحی آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

نوزده سال سابقه دارم‌معلم پایه ششم در شهر اصفهان هستم و قبلا درمقطع متوسطه ریاضی تدریس می کردم

آرزو میکنم که در آینده نزدیک مدارس مکانی واقعی و اصولی برای رشد معنویت ،آدمیت و مهارت در زندگی باشند.آنچنان که فرزندانمان با علاقه و عشق به مدرسه بروند‌.

#پویش_آرزوهاآرزو میکنم که در آینده نزدیک مدارس مکانی واقعی و اصولی برای رشد معنویت ،آدمیت و مهارت در زندگی باشند.آنچنان که فرزندانمان با علاقه و عشق به مدرسه بروند‌.

آرزو میکنم که در آینده نزدیک مدارس مکانی واقعی و اصولی برای رشد معنویت ،آدمیت و مهارت در زندگی باشند.آنچنان که فرزندانمان با علاقه و عشق به مدرسه بروند‌.