رضا رضایی
کارشناسی الکترونیک

تدریس
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
کسب و کارهای آموزشی

به امید روزی که سیستم آموزشیمون استعداد های افراد رو کشف و پرورش بده…

#پویش_آرزوها