صدیقه کریمی
مدرس دانشگاه پیام نور
دکتری برنامه ریزی درسی

روان‌شناسی
مطالعات نظری

حدود 15 سال تدریس در دانشگاه پیام نور ، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه اصفهان

با توجه به پیر شدن جمعیت کشور و کمبود مطالعه و منابع مطالعاتی در زمینه بزرگسالان علاقه مند به انجام مطالعه و فعالیت در زمینه آموزش و روانشناسی بزرگسالان بخصوص تالیف و ترجمه هستم.