نسترن معظمی
علاقه مند به تدریس
کارشناسی مهندسی شیمی

آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
طراحی آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی

تدریس در مسجد برای مقطع ابتدایی و متوسطه.فعالیت فرهنگی در مسجد.گذراندن دوره کرامت و مسئله محور.گذراندن دوره کودک استراتژیست(اندیشکده یقین)

#پویش_آرزوها
خواسته من رسیدن به وحدت (در مقابل روح کثرت گرای حاکم کنونی) در همه جوانب نظام آموزشی است که در ذیل آن آموزش های مفید سبک زندگی در تراز انقلاب اسلامی است.

#پویش_آرزوها
خواسته من رسیدن به وحدت (در مقابل روح کثرت گرای حاکم کنونی) در همه جوانب نظام آموزشی است که در ذیل آن آموزش های مفید سبک زندگی در تراز انقلاب اسلامی است

#پویش_آرزوها
با هم به سوی تمدن نوین اسلامی