مرتضی یوسفی
کارشناسی ارشد نرم‌افزار

تربیت دینی
مطالعات نظری

آب کم‌جو، تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

#مولانا