محمد صادق بلوچی
معلم
کارشناسی آموزش ریاضی

تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

تشویق و تنبیه