مهدی رضایی
معاون آموزشی مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج

آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری
کسب و کارهای آموزشی
کودک

#پویش_آرزوها
امیدوارم روزی برسه که آنچه نیاز داریم یاد بگیریم.

#پویش_آرزوها
به امید روزی که یادگیری مهم باشه، نه خواندن متن کتاب درسی.