زهرا مشیری
مربی
کارشناسی ریاضی محض

مربی‌گری

تفکر و یادگیری از طریق فعالیت و بازی، محور برنامه‌های حرفه‌ای این روزهای من است.

#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم که دو مفهوم یادگیری و لبخند در فضاهای آموزشی به هم نزدیک‌تر شوند.