معصومه بن رشید
مربی
سطح دو حوزه فوق دیپلم نقشه کشی ساختمان

تربیت دینی
تولید محتوا
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی

مربی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

فرمانده جنگ نرم