محمدحسین ترابی
معلم
کارشناسی مهندسی هوافضا

آموزش علوم تجربی
تدریس
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

دبیر فیزیک و کامپیوتر در مدارس علامه‌حلی

#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم در پنج‌سال آینده، دیگر شاهد تصمیم‌گیری خودسرانه والدین برای آینده بچه‌ها نباشیم.

آرزو می‌کنم والدین برای ارزیابی فرزند خود از سنجه‌ی دیگری جز ″نمره″ استفاده کنند.