محمد آزین
فعال حوزه آموزش
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

تربیت معلم
فناوری آموزشی
مطالعات نظری

مدیر دبستان فرهیختگان سراج

#پویش_آرزوها

  • 15+

#پویش_آرزوها

به امید این‌که تعلیم و تربیت، مهم‌ترین وظیفه همه مردم و نهادهای حاکمیتی تلقی شود.

  • 24+

آرزو می کنم همه افراد خودشان را مسئول تعلیم و تربیت بدانند.

#پویش_آرزوها

  • 25+

یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد…

  • 23+