محمد حسینی
معلم
کارشناسی علوم تربیتی

تربیت معلم
فناوری آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو دارم نظام اموزشی سرشار از محبت و صمیمیت داشته باشیم که در آن هر دانش آموز به جای حفظ کردن برخی دروسی که اصلا برایش کاربردی نداره، مهارت درست زندگی کردن رو بیاموزه