محمد حسین قاضی زاده
دانشجو معلم رجایی شیراز
دانشجوی کارشناسی علوم‌تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

#پویش_آرزوها