محمود حدادي
عضوي از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
دکتری 25 سال تجربه در حوزه پژوهش، رسانه‌هاي آموزشي، كاربرد رايانه در آموزش و جشنواره‌هاي علمي، آموزشي و تربيتي

تدریس
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
فناوری آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری

#پويش_آرزوها
آرزو دارم روزي “مدرسه” به واقع در حيات اجتماعي كشورم به گونه‌اي پويا نقش‌آفريني نمايد و در اين عرصه تأثيرات شگرفي داشته باشد، چرا كه مي‌تواند!