مهدی صوفی
مدیر محصول هوشمند آموزشی
کارشناسی فناوری اطلاعات

تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی

تجربه 8 سال آموزش فناوری های رایانه ای در آموزشگاههای مختلف سطح استان البرز - 10 سال فعالیت در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات - همراهی در استارت آپ های دانش آموزی اردویی مدارس - مدیریت محصول هوشمند سازی مداری با ظرفیت های محتوایی تعاملی سه بعدی و برنامه ها و بازی های کاربردی

ظرفیت های پلتفرم جامع آموزشی هوشمند با بهره گیری از امکانات مدل های سه بعدی تعاملی و برنامه های کاربردی ایجاد آزمایشگاههای مجازی و بازی های متصل به بانک های سوالات برای عمق بخشی دانش دانش آموزان