مریم روشنایی
معلم
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید ریاضی

تدریس
تربیت معلم
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

فارغ التحصیل کارشناسی رشته ریاضی سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی محض ۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس تهران. تدریس دروس مختلف ریاضی در دانشگاه آزاد و مدارس تهران

در حال حاضر ایده خاصی ندارم