مریم بدری
کارشناسی ارشد مدیریت

آموزش ادبیات و هنر
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

فرهنگی

👆🏻

تنه‌ ها را میتوان بُرید،

ولی ریشه ‌ها همیشه در جای خود باقی می ‌مانند…