مریم پورجم
کارشناسی ارشد صنایع غذایی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
رسانه و خبر
روان‌شناسی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

فعالیت در امور پرورشی دوره ابتدایی -تدریس هنر ابتدایی- فعالیت در امور بهداشتی دوره ابتدایی

تجربیات آموزشی و تربیتی- فایل های محتوایی و …