سیده مهتاب حیاتی رکنی
دانشجو معلم
دانشجوی کارشناسی دبیری علوم اجتماعی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
رسانه و خبر
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

قبلا مربی بچه های مسجد بودم. قصه خوانی، کاردستی و بازی های فکری انجام می دادیم. اما حالادغدغه ی کار فرهنگی کردن برای نوجوانان رو دارم.

چه خوب که یافتمتون.