خدیجه ابراهیمی
دانشجو
کارشناسی علوم تربیتی_مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

عضو انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه مازندران

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم روزی دولت، تحول راستین آموزش و پرورش را در دستورکار خود قرار دهد.به دنبال بهبود اصولی آموزش و پرورش باشد نه تغییرات سطحی آن.آرزو میکنم شیوه تدریس و ارزشیابی دانش آموزان تغییر کند.محتوای درسی عملیاتی و کاربردی شود تا عمر دانش آموزان در 12 سال اول تحصیل به هدر نرود.

دانش آموزان اعتماد به نفس و عزت نفس ندارند.آنها خودشان را نمیشناسند و به توانایی هایشان ایمان ندارند.دانش آموزان خودشان را دوست ندارند.تفاوتهای یکدیگر را درک نمیکنند.
جای مهارت های زندگی عملی و کاربردی در مدارس خالی است.
آموزش این مهارت ها اگر در غالب فیلم و انیمیشن باشد تاثیر بسزایی خواهد داشت.

محتوای آموزشی قدیمی و بدون کاربرد همواره یکی از مسائل آموزش و پرورش بوده است.این مطالب هر چند سال یکبار تغییر میکنند اما تاثیری در نزدیک شدن برنامه درسی به ایده آل هایمان ندارد.
بنظرم یک برنامه درسی باید باشد که دو جزء داشته باشد.(نامش را برنامه درسی دوگانه گذاشتم).برنامه درسی ثابت و برنامه درسی متحرک.برنامه درسی ثابت همان مطالب نظری است ک هر چند سال یکبار تغییرش میدهند و برنامه درسی متحرک برنامه درسی ای است ک متناسب با پیشرفت فناوری و علم تغییر میکند و مطالبی را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد که آنهارا با مسائل روز آشنا کند.این برنامه متغیر میتواند هر 3تا5 سال بکبار تغییر کند و آپدیت شود.مثلا اطلاعات کامپیوتری و آفیس و اطلاعات پزشکی و بهداشتی جدید میتواند محتوای برنامه درسی متحرک باشد.

یکی از مشکلات دانش آموزان نبود یک سیستم منسجم استعدادیابی است.بسیاری از دانش آموزان بر اساس رتبه کنکورشان به دانشگاه میروند بدون اینکه به استعدادشان توجهی شود.یک اپلیکیشن معتبر همراه با آزمون های استاندارد شده ی معتبر علمی باید تهیه شودو در اختیار دانش آموزان متوسطه قرار گیرد تا بهتر توانایی خود رابسنجند.نقش این اپلیکیشن هوشمند هدایتگری دانش آموزان برای انتخاب رشته خودشان با توجه به توانمندی هایشان است.
ویژگی دیگر این اپلیکیشن، این است ک اطلاعات کامل و جامع از رشته های دانشگاهی (محتوای دروس و پیش نیازهای رشته دانشگاهی) در اختیار دانش آموزان قرار میدهد که با اطلاع از رشته ها و براساس تواناییشان انتخاب رشته کنند.
با توجه به سنجش مهارت ها و علایق و توانایی های دانش آموز ، اپلیکیشن میتواند رشته های دانشگاهی مرتبط با توانایی دانش آموزلن را به آنها معرفی کند.